Категория: Действащи покани

Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешителни за водоползване за питейно-битови цели от подземни води чрез съществуващи съоръжения, експлоатирани от „В и К“ – Стара Загора и подаване на заявление пред Компетентния орган

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност-2014

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme