Категория: Публични покани

Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешителни за водоползване за питейно-битови цели от подземни води чрез съществуващи съоръжения, експлоатирани от „В и К“ – Стара Загора и подаване на заявление пред Компетентния орган

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme