Текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора-МЧ

Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 10.02.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 23.02.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 23.02.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП - П-ДЗ-12: Изтегли
Допълнително споразумение към Договор № П-ДЗ-12 от 21.03.2015г.: Изтегли
Плащания по Договор - П-ДЗ-12/21.03.2015 - Чанова:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
22.04.2015услуги1000.00
22.05.2015услуги1000.00
19.06.2015услуги1000.00
21.07.2015услуги1000.00
17.08.2015услуги1000.00
25.09.2015услуги1000.00
22.10.2015услуги1000.00
24.11.2015услуги1000.00
11.12.2015услуги1000.00
20.01.2016услуги1000.00
26.02.2016услуги1000.00
25.03.2016услуги1000.00
25.04.2016услуги1000.00
19.05.2016услуги1000.00
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme