„Зареждане с метан на автомобили, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора чрез карти за безналично плащане“

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 27.02.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 30.03.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 31.03.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 15.04.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за прекратяване на процедурата/обособена позиция: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП -П-ДЗ-22/14.05.2015 Ремикс метан: Изтегли
Информация за изпълнението на договор: Изтегли
П-ДЗ-22/14.05.2015 Ремикс метан:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
08.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
04.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme