Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора – 2015 г.

ID: 9039641
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 11.03.2015
Валидна до: 20.03.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Критерий за възлагане на поръчката: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 21.03.2015, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 23.03.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение и приложения Об. Поз. 4-П-ДП-16: Изтегли
Договор за изпълнение и приложения Об. поз. 5-П-ДП-17: Изтегли
Общи условия Търговска банка: Изтегли
Договор за изпълнение Об. Поз. 1-П-ДП-18: Изтегли
Договор за изпълнение Об. Поз. 2-П-ДП-19: Изтегли
Договор за изпълнение Об. Поз. 3-П-ДП-20: Изтегли
Техническо предложение ЦКБ: Изтегли
Общи условия ЦКБ: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
06.04.2016Договор №П-ДП-16/06.04.2015 г. с изпълнител «Търговска банка Д» АД, гр. София, за обособена позиция №4 с наименование: „Избор на банкова институция за обслужване на район Раднево” приключва на 06.04.2016г.
На основание изтичане срока на действие на договора.

Договор №П-ДП-17/06.04.2015 г. с изпълнител «Търговска банка Д» АД, гр. София, за обособена позиция №5 с наименование: „Избор на банкова институция за обслужване на район Раднево, град Гълъбово” приключва на 06.04.2016г.
На основание изтичане срока на действие на договора.

Договор №П-ДП-18,19,20/16.04.2015 г. с изпълнител «Търговска банка Д» АД, гр. София, за обособени позиции №№1, 2 и 3 с наименования: „Избор на банкова институция за обслужване на район Стара Загора, район Казанлък и район Чирпан ” приключиха на 16.04.2016г.,
На основание изтичане срока на действие на договора.

П-ДП-18/16.04.2015 ЦКБ:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
04.2015Вижте
05.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
П-ДП-19/16.04.2015 ЦКБ:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
04.2015Вижте
05.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
12.2015Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
П-ДП-20/16.04.2015 ЦКБ:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
05.2015Вижте
09.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme