Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на област Стара Загора и община Тополовград, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя.

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 02.04.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 11.05.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 12.05.2015, 10:00 часа
Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 26.05.2015, 09:00 часа
Уведомяваме Ви, че в заседателна зала в ЦУ на „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, ще се отварят ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на област Стара Загора и община Тополовград, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя.“
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение П-ДЗ-29/15.06.2015г - Български пощи: Изтегли
Информация за изпълнение на договор: Изтегли
П-ДЗ-29/15.06.2015г - Български пощи:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
07.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme