Доставка на резервни части зa западноевропейски автомобили, по зададена техническа спецификация-2015-нов

ID: 9041899
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 19.05.2015
Валидна до: 28.05.2015
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 29.05.2015, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 29.05.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение - П-ДП-28-Промишлено снабдяване: Изтегли
Ценово предложение: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
11.06.2016изтичане срока на действие на договора
П-ДП-28/11.06.2015 - Промишлено снабдяване:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
10.2015Вижте
11.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme