Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства-2015

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 04.06.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 13.07.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 14.07.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 28.09.2015, 11:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 1- П-ДЗ-43/20.10.15г. Бултекс 99 ЕООД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 2- П-ДЗ-44/20.10.15г. Бултекс 99 ЕООД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 3- П-ДЗ-45/20.10.15г. Бултекс 99 ЕООД: Изтегли
Обявления за прключване на договор: Изтегли
П-ДЗ-43/20.10.15г. Бултекс 99 ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-44/20.10.15г. Бултекс 99 ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-45/20.10.15г. Бултекс 99 ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme