Доставка на водопроводни фитинги, фасонни части и материали за аварийни нужди-2015

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 10.06.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 20.07.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 21.07.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 19.10.2015, 11:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 5 - П-ДЗ-58/13.11.2015 Жози 2009 ЕООД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 1 - П-ДЗ-60/17.11.2015 Лемекон АД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 3 - П-ДЗ-59/17.11.2015 Мат ООД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 4 - П-ДЗ-61/17.11.2015 Алиаксис ..ЕООД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 2 - П-ДЗ-62/19.11.2015 Индустриал партс ООД: Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП: : Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП: : Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП: : Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП: : Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП: : Изтегли
П-ДЗ-62/19.11.2015 Индустриал партс ООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-58/13.11.2015 Жози 2009 ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2016Вижте
04.2016Вижте
П-ДЗ-59/17.11.2015 Мат ООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
П-ДЗ-60/17.11.2015 Лемекон АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2016Вижте
04.2016Вижте
П-ДЗ-61/17.11.2015 Алиаксис ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme