Доставка на канцеларски материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора-2015

ID: 9042862
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 17.06.2015
Валидна до: 26.06.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 26.06.2015, 17:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 29.06.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение - П-ДП-33/09.07.2015 Авеста принт ООД: Изтегли
П-ДП-33/09.07.2015 Авеста принт ООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme