Доставка на резервни части зa багери, собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора-2015

ID: 9042815
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 15.06.2015
Валидна до: 24.06.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 25.06.2015, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 25.06.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение ОП-1 П-ДП-31/08.07.2015 ЕЪР ТЕХ СИСТЕМС ООД: Изтегли
Договор за изпълнение ОП-2 П-ДП-32/08.07.2015 ЕЪР ТЕХ СИСТЕМС ООД: Изтегли
П-ДП-31/08.07.2015 ЕЪР ТЕХ СИСТЕМС ООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
09.2015Вижте
10.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
04.2016Вижте
П-ДП-32/08.07.2015 ЕЪР ТЕХ СИСТЕМС ООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
09.2015Вижте
10.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
04.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme