„Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „В и К” – ЕООД гр. Стара Загора, по зададена техническа спецификация”-2015 г.

ID: 9043218
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 26.06.2015
Валидна до: 07.07.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 08.07.2015, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 08.07.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение - П-ДП-35/21.07.2015-Технома-М ООД: Изтегли
П-ДП-35/21.07.2015-Технома-М ООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
10.2015Вижте
01.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme