Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока; монтаж и отчитане на водомери с радио модул – за нуждите на „В и К” ЕООД – гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 01.07.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 10.08.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 11.08.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 24.08.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП П-ДЗ-38/02.09.2015 Хидроинстал ДЗЗД: Изтегли
Споразумение от 16.02.2017г.: Изтегли
Споразумение от 22.11.2017г.: Изтегли
Обявление за приключване на договор: Изтегли
П-ДЗ-38/02.09.2015 Хидроинстал ДЗЗД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
03.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme