Зареждане с дизел и бензин на автомобили, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора чрез карти за безналично плащане

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 15.07.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 17.08.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 18.08.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 02.09.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП - П-ДЗ-40/13.10.2015 Петрол АД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП - П-ДЗ-41/13.10.2015 Петрол АД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП - П-ДЗ-42/13.10.2015 Петрол АД: Изтегли
Инф. за изп. на договор ОП1: Изтегли
Инф. за изп. на договор ОП2: Изтегли
Инф. за изп. на договор ОП3: Изтегли
П-ДЗ-41/13.10.2015 Петрол АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
11.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-40/13.10.2015 Петрол АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme