Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди” за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора – 2015

ID: 9043958
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 17.07.2015
Валидна до: 28.07.2015
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 28.07.2015, 17:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 29.07.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение П-ДП-36/04.08.2015 Ласка 2001 ООД: Изтегли
П-ДП-36/04.08.2015 Ласка 2001 ООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme