Събиране (инкасиране) на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Стара Загора за абонати на Дружеството

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 22.07.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 24.08.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 25.08.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 02.10.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 1 П-ДЗ-47/22.10.2015 Изипей АД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 2 П-ДЗ-56/30.10.2015 Ипей АД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 3 П-ДЗ-57/03.11.2015 Транскарт ЕАД: Изтегли
Информация за изпълнен договор ОП1: Изтегли
Информация за изпълнен договор ОП2: Изтегли
Информация за изпълнен договор ОП3: Изтегли
П-ДЗ-47/22.10.2015 Изипей АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-56/30.10.2015 Ипей АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme