Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на ВиК Стара Загора

ID: 9044112
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 22.07.2015
Валидна до: 31.07.2015
Покана за участие: Изтегли
Обекти: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Оценка: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 31.07.2015, 17:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 03.08.2015, 11:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение П-ДП-37/07.08.2015 Мобилтел: Изтегли
П-ДП-37/07.08.2015 Мобилтел:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme