Доставка на течен хлор, натриев хипохлорит и хлорна вар за нуждите на „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 31.07.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 02.09.2015
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 16.09.2015, 09:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 1 П-ДЗ-48/26.10.2015 Скорпио-46 ЕООД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 2 П-ДЗ-54/29.10.2015 Б-Контакт ООД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 3 П-ДЗ-55/29.10.2015 Б-Контакт ООД: Изтегли
П-ДЗ-54/29.10.2015 Б-Контакт ООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-48/26.10.2015 Скорпио-46 ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2016Вижте
Информация за изпълнен на договор - ОП1:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
Вижте

 

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme