Доставка на един брой втора употреба каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на отпадъчната вода за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора

Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 03.08.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 17.08.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 17.08.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП и приложения към него П-ДЗ-39/23.09.2015г. Енлайтмент: Изтегли
П-ДЗ-39/23.09.2015г. Енлайтмент:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
10.2015Вижте
11.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme