Зареждане с дизел и бензин на МПС, и на всички машини от технологичния парк, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора чрез карти за безналично плащане

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 05.08.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 07.09.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 08.09.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 18.09.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП1 - П-ДЗ-46/20.10.2015 Зара газ и ойл ЕООД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 2 П-ДЗ-49/28.10.2015 Петрол АД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 3 П-ДЗ-50/28.10.2015 Петрол АД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 4 П-ДЗ-51/28.10.2015 Петрол АД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 5 П-ДЗ-52/28.10.2015 Петрол АД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 6 П-ДЗ-53/28.10.2015 Петрол АД: Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП: Изтегли
П-ДЗ-49/28.10.2015 Петрол АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-50/28.10.2015 Петрол АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-52/28.10.2015 Петрол АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-53/28.10.2015 Петрол АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-46/20.10.2015 Зара газ и ойл ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
П-ДЗ-51/28.10.2015 Петрол АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
02.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme