Доставка чрез лизинг на нови товарни автомобили за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 02.10.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 02.11.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 03.11.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 20.11.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение П-ДЗ-63/10.12.2015 Райфайзен лизинг: Изтегли
Договор за подизпълнител Автохит 2000 ООД: Изтегли
Обявление за приключване на договор: Изтегли
П-ДЗ-63/10.12.2015 Райфайзен лизинг:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2015Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme