Групова рискова застраховка „Живот“ на персонала на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора-2015

ID: 9047851
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 19.11.2015
Валидна до: 30.11.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 01.12.2015, 17:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 02.12.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение П-ДП-67/17.12.2015 ЗАД Виктория АД: Изтегли
П-ДП-67/17.12.2015 ЗАД Виктория АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme