Доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора-2014-2015

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 15.10.2014
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 10.11.2014
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 18.11.2014, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 16.12.2014, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП - П-ДЗ-3/03.02.2015 г. Арко импорт ЕООД: Изтегли
Допълнително споразумение от 20.09.2016г.към Дог.с №П-ДЗ-3/03.02.2015г.: Изтегли
Информация за изпълнението на договор: Изтегли
Договор П-ДЗ-3/03.02.2015 г. Арко импорт ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
04.2015Вижте
05.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme