Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност” – 2015

ID: 9048617
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 07.12.2015
Валидна до: 15.12.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Показатели за оценка: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 16.12.2015, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 16.12.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение П-ДП-68/18.12.2015 Мобилтел ЕАД: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme