Абонаментно сервизно обслужване и програмно обезпечаване на апаратни средства, изграждащи системата за дистанционно управление и SCADA система на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора

ID: 9050702
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 23.02.2016
Валидна до: 07.03.2016
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 08.03.2016, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 08.03.2016, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение - П-ДП-24/18.03.2016 - Билтроник АД: Изтегли
П-ДП-24/18.03.2016 - Билтроник АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme