Доставка на асфалтови смеси и битум за „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 29.10.2014
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 24.11.2014
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 02.12.2014, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 29.12.2014, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Решение за избор на втори участник: Изтегли
Договор за изпълнение П-ДЗ-2 от 27.01.2015г - ПСК ЕС БИ ЕС: Изтегли
Информация за изпълнен договор за обществена поръчка изх. № ПЗ – 47 от 16.03.2016г.: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/задържане на гаранцията за участие:
ДатаОснование
16.03.2016На 16.03.2016г. е освободена банкова гаранция за изпълненение на „ПСК ЕС БИ ЕС” АД, гр.Стара Загора на основание изтичане срока на действие на договори №№ П – ДЗ – 2 от 27.01.2015г.
П-ДЗ-2 27.01.2015г - ПСК ЕС БИ ЕС:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme