Осигуряване на въоръжена физическа охрана и техническа охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 31.10.2014
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 05.12.2014
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 16.12.2014, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Оценка по предварителни критерии: Участник - "КРЕМЪК" ЕООД, гр.Стара Загора
Точки по предварителен критерии: - П2 (технически показател - предложен план за охрана) - 49,6 т.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 23.12.2014, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП - П-ДЗ-1/15.01.2015 Кремък ЕООД: Изтегли
Допълнително споразумение от 11.03.2015г.: Изтегли
Допълнително споразумение от 09.07.2015г.: Изтегли
Допълнително споразумение от 15.01.2016г.: Изтегли
Допълнително споразумение от 10.02.2017г.: Изтегли
Допълнително споразумение от 15.02.2018г.: Изтегли
Обявление за приключване на договор: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/задържане на гаранцията за участие:
ДатаОснование
15.01.2015освободена - сключен договор
П-ДЗ-1/15.01.2015 Кремък ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
10.2015Вижте
11.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme