Доставка чрез лизинг на нови колесни багер – товарачи и мини верижен багер с гумени вериги за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 04.11.2014
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 01.12.2014
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 09.12.2014, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Оценка по предварителни критерии: Участник - "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр.София
Точки по предварителни критерии: - П1 (срок за доставка) - 100 точки - П2 (гаранционен срок) - 100 т.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 22.12.2014, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение П-ДЗ-4/05.02.2015 - Райфайзен лизинг България: Изтегли
Договор с подизпълнител: Изтегли
Плащане към подизпълнител: Изтегли
Обявление за приключване на договор: Изтегли
П-ДЗ-4/05.02.2015 - Райфайзен лизинг България:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
02.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
06.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme