Доставка на спирателна, регулираща арматура и поплавкови вентили

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 11.11.2014
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 15.12.2014
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 23.12.2014, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 14.01.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 1 и приложения - Индустриал партс: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 2 и приложения - Индустриал партс: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 3и приложения - Индустриал партс: Изтегли
Информация за изпълнен договор за обществена поръчка изх. № ПЗ – 43 от 14.03.2016г.: Изтегли
Информация за изпълнен договор за обществена поръчка изх. № ПЗ – 44 от 14.03.2016г.: Изтегли
Информация за изпълнен договор за обществена поръчка изх. № ПЗ – 45 от 14.03.2016г.: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/задържане на гаранцията за участие:
ДатаОснование
14.03.2016На 14.03.2016г. са освободени банкови гаранции за изпълненение на „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС” ООД, гр.Казанлък на основание изтичане срока на действие на договори №№ П – ДЗ – 5 и П – ДЗ – 7 от 16.02.2015г.
На 17.03.2016г. е освободена банкова гаранция за изпълненение на „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС” ООД, гр.Казанлък на основание изтичане срока на действие на договор № П–ДЗ–6 от 16.02.2015г.
П-ДЗ-5/16.02.2015 Индустриал партс:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
06.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
03.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-6/16.02.2015 Индустриал партс:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
05.2015Вижте
07.2015Вижте
10.2015Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme