Доставка на строителни материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора-2014

ID: 9036094
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 17.11.2014
Валидна до: 26.11.2014
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Дата, час и място на отваряне на офертите: 28.11.2014, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение и приложение: Изтегли
Допълнително споразумение: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
12.12.2015П-ДП-50/12.12.2014 приключи поради изтичане срока на действие на договора
П-ДП-50/12.12.2014 - КАР ИНВЕСТ ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2015Вижте
02.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
06.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme