Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност-2014

ID: 9036291
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 20.11.2014
Валидна до: 01.12.2014
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Методика за оценка: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 02.12.2014, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 02.12.2014, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение и приложения П-ДП-51/16.12.2014 Мобилтел ЕАД: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
17.12.2015изтичане срока на договора
П-ДП-51/16.12.2014 Мобилтел ЕАД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
12.2015Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme