Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора-2014

ID: 9036561
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 25.11.2014
Валидна до: 05.12.2014
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Критерии: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 08.12.2014, 17:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 09.12.2014, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение за ОП№1, 2, 4, 5 и 6 с „Общинска банка” АД, гр. София: Изтегли
Договор за изпълнение за П-ДП-53/18.12.2014 с „ЦКБ” АД, гр. София: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
19.02.2015Прекратени на основание чл. 10, предложение трето от договорите, както следва: Договори № П-ДП-59, 60, 61, 62, 63 от 30.12.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора”, за обособени позиции №№ 1, 2, 4, 5 и 6 с наименование съответно: „Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване на обществен сектор за град Стара Загора”, „Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване на частен сектор за град Стара Загора”, „Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване на район Чирпан”, „Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване на район Раднево”, „Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване на район Раднево, град Гълъбово” с „Общинска банка”АД, гр.София
Договор - П-ДП-53/18.12.2014 приключва поради изтичане срока на действие на договора на 18.12.2015
ДП - 59/30.12.2014 - Общинска банка:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2015Вижте
02.2015Вижте
ДП - 60/30.12.2014 - Общинска банка:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2015Вижте
02.2015Вижте
ДП - 61/30.12.2014 - Общинска банка:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2015Вижте
02.2015Вижте
П-ДП-53/18.12.2014 с „ЦКБ” АД, гр. София:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
02.2015Вижте
05.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
12.2015Вижте
ДП - 62/30.12.2014 - Общинска банка:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
02.2015Вижте
ДП - 63/30.12.2014 - Общинска банка:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
02.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme