Доставка на водомери за питейна вода, резервни части за водомери и устройства за измерване на потока; монтаж и отчитане на водомери с радио модул за нуждите на „В и К” ЕООД – гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Договор № ДЗ – 41 / 21.08.12г. с изпълнител "Хидроинстал" ДЗЗД, гр. Пловдив: Изтегли
Споразумение от 18.03.2015г. към Договор № ДЗ – 41 от 21.08.2012г.: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
06.10.2015Освобождаване, поради изтичане срока на договора
Договор № ДЗ – 41 / 21.08.12г. с изпълнител "Хидроинстал" ДЗЗД, гр. Пловдив:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
10.2014Вижте
12.2014Вижте
01.2015Вижте
02.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
06.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
03.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme