Доставка на тръби за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора”

Вид на процедурата: Открита процедура
ДЗ – 2 / 03.02.14г. с изпълнител "Систем груп" ООД, гр. Пловдив : Изтегли
ДЗ – 3 / 04.02.14г. с изпълнител "Профил" ООД, гр. Пловдив: Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
04.02.2015На 04.02.2015г. приключи договор № ДЗ-2 от 03.02.2014г. с "Систем груп - България" ООД, гр. Пловдив за ОП № 1 - „Доставка на полиетиленови тръби – висока плътност (PEHD) за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора” на основание изтичане срока на действието му.
На 16.04.2015г. приключи договор № ДЗ-3 от 04.02.2014г. с "Профил" ООД, гр. Пловдив за ОП № 2 - „Доставка на вълнообразни полиетиленови тръби за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора” на основание изтичане срока на действието му
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
05.03.2015Върната гаранция на Систем груп- България ООД - Изтичане срока на договора
ДЗ – 2 / 03.02.14г. с изпълнител "Систем груп":
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
10.2014Вижте
11.2014Вижте
12.2014Вижте
01.2015Вижте
02.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
06.2015Вижте
ДЗ – 3 / 04.02.14г. с изпълнител "Профил" ООД, гр. Пловдив:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme