Доставка на нови високопроходими автомобили при условията на 60 /шестдесет/ месечен финансов лизинг за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Договор № ДЗ–79 / 20.12.10г. с изпълнител "Автохит 2000" ООД, гр.Ст.Загора : Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
21.04.2016Освободена банкова гаранция за изпълнение на основание изтичане срока на действие на договора
ДЗ–79 / 20.12.10г.:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
10.2014Вижте
11.2014Вижте
12.2014Вижте
01.2015Вижте
02.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
06.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme