Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Договор № ДЗ – 21 / 26.05.14г. с изпълнител "АКТУАЛ ИНДЪСТРИС" ООД гр.Пловдив: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
01.06.2015Върната гаранция - изтичане срока на договора
Плащания по договор ДЗ – 21 / 26.05.14г. с изпълнител "АКТУАЛ ИНДЪСТРИС" ООД гр.Пловдив:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
02.10.2014флокулант7020.00
17.10.2014флокулант7020.00
ДЗ – 21 / 26.05.14г. с изпълнител "АКТУАЛ ИНДЪСТРИС" ООД гр.Пловдив:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme