Текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора – ПК

Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Договор № ДЗ - 19/14.05.2014 г. с изпълнител адв.Петко Кънев: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
21.05.2015Върната гаранция - изтичане срока на договора
Плащания по договор ДЗ - 19/14.05.2014 г. :
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
30.10.2014услуги400.00
28.11.2014услуги400.00
29.12.2014услуги400.00
30.01.2015услуги400.00
23.02.2015услуги400.00
31.03.2015услуги400.00
07.05.2015услуги400.00
19.05.2015услуги200.00
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme