Доставка на тръби за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора-2014

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 12.12.2014
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 19.01.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 20.01.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 19.02.2015, 09:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за прекратяване на процедурата/обособена позиция: Изтегли
Решение за определяне изпълнител: Изтегли
Договор и приложения към него Об.поз.2-Ейч Ти Ай: Изтегли
Договор и приложения към него Об.поз.3-П-ДЗ-15/27.03.2015 Инермат: Изтегли
Допълнително споразумение кум договор П-ДЗ-11/18.03.2015г.: Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
01.04.2016Изтичане срока на действие на договор П-ДЗ-15/27.03.2015 по ОП3
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
13.04.2016върната гаранция на 13.04.2016, поради изтичане срока на договора П-ДЗ-11/18.03.2015
върната гаранция на 04.05.2016, поради изтичане срока на договора П-ДЗ-15/27.03.2015
П-ДЗ-11/18.03.2015г. Ейч ти ай България ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
04.2015Вижте
05.2015Вижте
04.2016Вижте
П-ДЗ-15/27.03.2015 Инермат:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
09.2015Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme