Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – 2 обособени позиции – 2015

ID: 9038252
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 22.01.2015
Валидна до: 04.02.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация 1: Изтегли
Техническа спецификация 2: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 05.02.2015, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 06.02.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Уведомления до участниците: На основание чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП на 13.02.2015 г. от 09:30 часа, в заседателната зала на ЦУ при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62 ще се проведе публичен жребий за Обособена позиция 2 - Застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството”. На жребия може да присъства законния представител на участника или упълномощен от него представител.
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение Е-ДП-8 и Е-ДП-9/20.02.2015: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
20.03.2016Договор №E-ДП-9/20.02.2015 г. с изпълнител ЗАД «Виктория» АД, гр. София, приключи на 24.02.2016г. на основание изтичане срока на действие на договора за обособена позиция №2 с наименование: „Застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството”.- Публикувана на 24.02.2016 г.
Договор №E-ДП-8/20.02.2015 г. с изпълнител ЗАД «Виктория» АД, гр. София, приключва на 20.03.2016г. на основание изтичане срока на действие на договора за обособена позиция №1 с наименование: „Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането”. Публикувано на 18.03.2016 г.
Плащания по договор Е-ДП-8/20.02.2015 - ЗАД Виктория:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
27.02.2015Застраховка2131.80
Плащания по договор Е-ДП-9/20.02.2015 - ЗАД Виктория:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
27.02.2015Застраховка612.00
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme