Профил на отдела по ОП във В и К ЕООД – Стара Загора

Лицa за контакти:

Пламен Вълков – Р-л отдел „Обществени поръчки”

Тел./ факс 042 / 601 476

Мейл: pvulkov@wik-stz.com

Адрес: град Стара Загора,ПК 6000, ул. „Христо Ботев” №62, стая №15.

 

Дарина Караначева – Експерт „Обществени пъръчки”

Тел./ факс 042/ 601476

Майл:dk@wik-stz.com

Адрес: град Стара Загора, ПК 6000, ул. „Христо Ботев” №62, стая №15.

 

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme