Категория: Действащи процедури

Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока; монтаж и отчитане на водомери с радио модул – за нуждите на „В и К” ЕООД – гр. Стара Загора

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme