Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора – 2015

ID: 9038374
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 27.01.2015
Валидна до: 28.02.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Ценово предложение: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 12.03.2015, 17:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 13.03.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Отказ за сключване на договор: Изтегли
Договор за изпълнение и приложения-П-ДП-25/21.05.15 Катра Нутра: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
27.05.2016Договор №П-ДП-25/21.05.2015 г. с изпълнител „Катра Нутра” ДЗЗД, гр. София, за ОП с предмет: „Доставка на флокулант /полиелектролит/ за тенологични нужди на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”-2015 г., приключва на 27.05.2016г., на основание изтичане срока на действие на договора.
П-ДП-25/21.05.15 Катра Нутра:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
07.2015Вижте
08.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
04.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme