„Предоставяне под наем на транспортна, тежка и специализирана строителна техника за осъществяване дейността на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора“

ID: 9039332
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 27.02.2015
Валидна до: 12.03.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 13.03.2015, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 16.03.2015, 11:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение ОП 1 и приложения П-ДП-13/24.03.2015 Терамис 2007: Изтегли
Договор за изпълнение ОП 2 и приложения П-ДП-14/25.03.2015 Елми: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
25.03.2016Договор №П-ДП-13/24.03.2015 г. с изпълнител «Терамис 2007» ЕООД, гр. Стара Загора, за обособена позиция №1 приключи на 24.03.2016г.
Договор №П-ДП-14/25.03.2015 г. с изпълнител «Елми» ООД, гр. Стара Загора, за обособена позиция №2 приключва на 25.03.2016г.
П-ДП-14/25.03.2015 Елми:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
07.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
05.2016Вижте
П-ДП-13/24.03.2015 Терамис 2007:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
08.2015Вижте
11.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme