Доставка на ферихлорид течен, технически, за технологичните нужди на ВиК ЕООД

Вид на процедурата: Открита процедура
Договор за изпълнение ДЗ-40/11.08.2014 г. с изпълнител Континвест ООД: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
20.08.2015Върната гаранция - изтичане срока на договора
ДЗ-40/11.08.2014 г. с изпълнител Континвест ООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
02.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme