Доставка на един брой втора употреба каналопочистваща машина и един брой втора употреба багер тип паяк за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 15.04.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 25.05.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 26.05.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Оценка по предварителни критерии: Участник „Енлайтмент” ООД, гр.София за обособена позиция с наименование: „Доставка на един брой втора употреба багер тип паяк за нуждите на "В и К" ЕООД град Стара Загора” по предварителни критерии получава максимален брой точки, както следва:
П1 (срок за доставка) – 100 точки.
П2 (гаранционен срок) – 100 точки
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 18.06.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за прекратяване на процедурата/обособена позиция: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП и приложения към него П-ДЗ-34/10.07.2015 Енлайтмент ООД: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
11.11.2015върната гаранция поради изтекъл срок на договора
П-ДЗ-34/10.07.2015 Енлайтмент ООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme