Доставка на резервни части зa Руски автомобили, по зададена спецификация – 2015

ID: 9040859
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 17.04.2015
Валидна до: 30.04.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 30.04.2015, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 04.05.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение и ценово предложение П-ДП-24/08.05.2015 Хелиос Гиа: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
25.05.2016Договор №П-ДП-24/18.05.2015 г. с изпълнител „Хелиос Гия” ООД, гр. Стара Загора, за ОП с предмет: „Доставка на резервни части Руски автомобили” приключи на 25.05.2016г., на основание изтичане срока на действие на договора.
П-ДП-24/08.05.2015 Хелиос Гиа:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
09.2015Вижте
01.2016Вижте
04.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme