Извършване на метрологична проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност-2015

ID: 9041200
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 27.04.2015
Валидна до: 13.05.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 14.05.2015, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 15.05.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение и приложение: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
05.06.2016Договор №П-ДП-26/05.06.2015 г. с изпълнител „Хидрогруп” ДЗЗД , гр. Пловдив, за ОП с предмет: „Извършване на метрологична проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност” приключи на 05.06.2016г., на основание изтичане срока на действие на договора.
П-ДП-26/05.06.2015 Хидрогруп ДЗЗД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
08.2015Вижте
09.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme