Доставка на четири броя товарни автомобили самосвали за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 07.07.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 04.08.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 05.08.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Решение за прекратяване на процедурата/обособена позиция: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme