Доставка на материали за строителство за нуждите на „В и К” ЕООД – гр. Стара Загора-2015

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 18.01.2016
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 19.01.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 10.02.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Заповеди във връзка с работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 1 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 2 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 3 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 4 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 5 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 6 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 7 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 8 и приложения към него: Изтегли
Допълнително споразумение към договор за изпълнение на ОП1: Изтегли
Инфомация за изп. договор за обособена позиция №1: Изтегли
Инфомация за изп. договор за обособена позиция №4: Изтегли
Обявление за приключил договор - ОП 2, 3, 5, 6, 7 и 8: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme