Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора -2016г.

ID: 9049499
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 11.01.2016
Валидна до: 29.01.2016
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Критерии за оценка : Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 01.02.2016, 17:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 02.02.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договори и приложения - П-ДП-9,10,11,12,13,14/07.03.2016 Банка ДСК ЕАД: Изтегли
П-ДП-9/07.03.2016 Банка ДСК ЕАД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДП-10/07.03.2016 Банка ДСК ЕАД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
П-ДП-11/07.03.2016 Банка ДСК ЕАД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
П-ДП-12/07.03.2016 Банка ДСК ЕАД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
П-ДП-13/07.03.2016 Банка ДСК ЕАД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
П-ДП-14/07.03.2016 Банка ДСК ЕАД - Тополовград:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme